Poděkování – návštěva P. Vladimíra Benedikta Holoty, OFM

Milí farníci, vážení čtenáři pečeckých farních stránek! Mnozí z vás jste byli svědky velké události nejen pečecké farnosti, ale i celých Peček – návštěvy někdejšího pečeckého faráře, čestného občana Města Peček, P. Vladimíra Benedikta Holoty, OFM.Byli jsme mile překvapeni jeho elánem, který popíral skutečný věk, jeho nasazení při bohoslužbě i při odpolední besedě na zahradě. […]